a verseny műsora

Elődöntő / Preliminary A. Egy J. S. Bach-mű az alábbiak közül a versenyző választása szerint. / One work by J. S. Bach from the following group chosen by the competitor: E-dúr partita / Partita in E major BWV 1006 h-moll partita / Partita in B minor BWV 1002 d-moll partita / Partita in D minor BWV 1004 – Chaconne g-moll szonáta / Sonata in G minor BWV 1001 – Adagio és Fúga / Adagio and Fugue a-moll szonáta / Sonata in A minor BWV 1003 – Grave és Fúga / Grave and Fugue C-dúr szonáta / Sonata in C major BW V 1005 – Adagio és Fúga / Adagio and Fugue B. N. Paganini: Caprice (szabadon választott / chosen by the competitor) C. Egy tétel az alábbi szonátából a versenyző választása szerint / One movement from the following Hungarian piece chosen by the competitor: Csemiczky Miklós: II. szonáta szóló hegedűre / Solo Sonata for Violin No. 2 A kotta kiadója / Editor of the contemporary Hungarian pieces: Akkord Music Publishers / A-1171 ∙ www.akkordmusic.com Középdöntő / Semi-final A. Az I. és II. tétel az alábbi hegedűversenyek közül, a versenyző vá- lasztása szerint, zongorakísérettel / The 1st and 2nd movements from the following violin concertos, chosen by the competitor: